Etusivu

Template suunnitelmalle ratkaista maailman ongelmat. Tarkoituksena selittää laajalle yleisölle ongelma, vaihtoehtoiset tavat ratkaista se, sekä auttaa yleisöä seuraamaan, miten ratkaisu etenee.

Tavoite/Ongelma
Yleistajuinen kuvaus ongelmasta/haasteesta/mahdollisuudesta
Tämän perusteella pitää voida arvioida, liittyykö joku ratkaisuehdotus tai toimenpide oikeasti tähän ongelmaan. Hyvä olisi kaivaa esille ongelman juurisyy.
Taustaa
Ongelman juurisyy. Mihin liittyy. yms.
Toimenpiteet
Mitä pitää tehdä ja miten se edistää ongelman ratkaisua
Resurssit
Tarvittava osaaminen, raha, työmäärä
Riskien ja sivuvaikutusten ennakointi
Aina tulee yllätyksiä. Osa on oikeita yllätyksiä, osan ikävistä yllätyksistä voi ennakoida
Reuna-ehdot
Tarkoitus ei pyhitä keinoja. On yleisiä periaatteita, joita ei sovi rikkoa.
Avoimet kysymykset
On hyvä kysyä itseltään, tiedänkö kaiken tästä asiasta.
Aikataulu
Järjestys toimenpiteille. Mitkä hommat voi ja pitää aloittaa heti.
Seuranta
Toimenpiteiden edistymisen seuranta. Ollaanko aikataulussa
Onko toimenpiteillä toivottu vaikutus?
Yllätykset? Vaikeudet ja avautuneet mahdollisuudet? Kannattaisiko korjata suunnitelmaa?
Linkit
Ei kymmeniä linkkejä pötköön vaan valikoitu kokoelma esittelyineen